Stanoviště a jejich řešení 

Start

Na startu tým dostal úvodní instrukce. Na nalezení dalšího stanoviště se musejí týmy rozdělit.

Mobirise

1. Slepá navigace

Mobirise
Mobirise

Mapa pro část týmu

Mobirise

Mapa pro druhou část rozděleného týmu

2. Rýč

Na hrázi rybníka se nacházel zapíchnutý rýč s následujícím popiskem:

Mobirise
Heslo najdeme v propusti pod hrází.
Mobirise

3. Schindlerův rybníček

V altánku byl každému členu týmu natisknut na záda právě jeden z následujících obrázků. Jejich překrytím získáme mapu postupu. Fotit či jinak kopírovat jest (podle předchozího piktogramu) zapovězeno.

Mobirise

4. Uran

Nacházíme následující pokyny:

Mobirise
Zadání napovídá, že musíme určit dráhu planety a dopočítat její aktuální polohu. Potřebné informace vytěžíme z GPS souřadnic slunce získaných na prvním stanovišti a z v okolí se nacházející informační tabule. Výsledek je znázorněn v mapě.
Mobirise
Mapy.cz

5. Hvězdy

Mobirise
Mobirise
Najdeme všechny hvězdy velkého vozu (konec oje na této mapě není znázorněn!). Polárka se nachází v pětinásobném prodloužení čela vozu směrem vzhůru z pohledu vozu.
Mobirise

6. Fotocesta

Mobirise

7. Koloběžky

Mobirise
Mobirise

8. Hlasový automat

Mobirise
Na výše uvedeném čísle na týmy čekal hlasový automat, tolik milovaný pomocník na mnoha zákaznických linkách. Podle aktuální polohy se dozvíme azimut a vzdálenost k dalšímu stanovišti.

V hlasovém automatu byla některá zastavení ve špatném pořadí, což znemožňovalo postupný průchod stanovištěm. Možným řešením bylo sečíst všechny vektory (na pořadí nezáleží) a jít rovnou na další stanoviště. Po odhalení chyby jsme týmům sdělili GPS dalšího stanoviště, čas zde strávený se nezapočítává. Za chybu se velmi omlouváme.

Mapy.cz

9. Laserová brána

Mobirise
Po cca 400 metrech protínáme červený laserový paprsek a vydáme se za modrým světlem na bílém obdélníku pod azimutem 298°. Cesta po provázku i po pařezech je slepá.
Mapy.cz

10. Těžiště

Mobirise
Dostáváme postupně:
Mobirise

11. Zvuky lesa

Mobirise
Na kótě 374 Vypálená slyšíme následující nahrávku:
Na nahrávce slyšíme: následující stanoviště je 49 stupňů 16 minut 27,153 vteřin severní šířky a 16 stupňů 40 minut 55,320 vteřin východní délky a pak ještě totéž v anglickém jazyce.

12. Chemická

Mobirise

Mapa dalšího postupu byla na papíře nakreslena fenolftaleinem rozpuštěným v ethanolu. Fenolftalein je acidobazický indikátor, který je v prostředí s neutrálním a slabě kyselým pH bezbarvý, zatímco zásadité pH způsobí jeho fialovo-růžové zabarvení. „Kyanidový prášek“, který jsme rozpustili ve vodě a vzniklým roztokem polili mapu a tak ji zviditelnili, byl ve skutečnosti zásaditý hydrogenuhličitan sodný (běžně dostupná jedlá soda).

Politím zadání se nám vyjeví mapa říční sítě:

Mobirise

13. Pirátská mapa

Plán postupu je znázorněn kresbou, ne nepodobnou dětským výpravám za pokladem:
Mobirise

14. Přesun lodí

Mobirise
Mapy.cz

15. Odbočky

Mobirise
Ze schématu čteme uspořádání objektů, které po cestě potkáme a jejich vzájemnou polohu. Informace o směrech a vzdálenostech nákres nenese. Výsledná trasa vypadá takto (mapa neznázorňuje všechny použité lesní cesty):
Mapy.cz

16. Klíč

Mobirise
Na místě leží mapa na podkladu v němž jsou vloženy magnety. Po přiložení klíče tak, aby se k magnetům přichitil, ukazuje klíč na místo dalšího stanoviště.
Mobirise

17. Stromy

Mobirise

V přihlehlém lese se nachází několik stovek unikátně číslovaných stromů. Najdeme trojice stromů zhruba ekvidistatně rozmístěných v přímce. Vyjde

178 -> 174 -> ???

577 -> 586 -> ???


V zadání došlo chybou k prohození ABC za DEF. Po odhalení chyby jsme týmům sdělili GPS dalšího stanoviště, čas zde strávený se nezapočítává. Za chybu se velmi omlouváme.

Mobirise

18. Šátky

Mobirise
Vzpomeneme si, že jsme před startem závodu dostali do týmu šátky ozdobené vrstevnicemi. Každý šátek je unikátní a složením všech čtyř podle znázorněného nákresu získáme mapu, v jejímž středu hledáme polohu následujícího stanoviště.
Mobirise
Mapa po složení:
Mobirise
Postup pak vypadá zhruba následovně:
Mobirise

19. Vzhůru

Mobirise
Mobirise

20. Lana

Mobirise

Složením textů umístěných v korunách stromů dostáváme:

POKRAČUJTE DÁLE NA SEVER AŽ K DRÁTŮM ELEKTRICKÉHO VEDENÍ. POD NIMI PAK VPRAVO AŽ K VÝRAZNÉ KUPĚ.

21. Orienťák

Mobirise
Na jednotlivých zastaveních nalézáme potištěné fólie s následujícími motivy:
Mobirise

22. Sloupy

V bunkru nacházíme jednu fólii:
Mobirise
Překrytím společně s fóliemi z předchozího stanoviště získáme:
Mobirise
To v realitě dává:
Mobirise

22. Slovní mapa

Slovní mapa
Pozorným pohledem do mapy uvidíme slova CÍL na adrese Osvobození 440/9, Adamov. Ve sportovní hale se nacházel cíl závodu.
Mobirise

© KRAZ 2018